Ducati Monster 796

บิ๊กไบค์ ราคา
319.000 บาท
Bigbike Year
2014
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Ducati Monster

ขาย Ducati Monster 796  ABS 2014 เลขไมล์ 6,xxx กม

ราคาเงินสด 319,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 19,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 7,223 x 60 งวด
ผ่อน 8,293 x 48 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 6,982 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 6,741 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 6,500 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 6,019 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 5,297 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 4,815 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 4,093 x 60 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 8,016 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 7,740 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 7,463 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 6,081 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 5,528 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 4,699 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”