Benelli TNT 600i 1,xxx KM

บิ๊กไบค์ ราคา
199.000 บาท
Bigbike Year
2015
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Benelli TNT 600i

Benelli TNT BN600i ปี 2015 ไมล์ 1,xxx กม. รถสวยสภาพใหม่

ราคาเงินสด 199,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 19,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 4,334 x 60 งวด
ผ่อน 4,976 x 48 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 4,093 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 3,852 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 3,611 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 3,130 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 2,408 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 1,926 x 60 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 4,699 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 4,423 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 4,146 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 2,764 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 2,211 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.4207


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”