Benelli TNT600i

บิ๊กไบค์ ราคา
199.000 บาท
Bigbike Year
2015
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Benelli TNT600i

Benelli TNT BN600i ปี 2015 ไมล์ 2,xxx กม.

ราคาเงินสด 199,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 19,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 4,334 x 60 งวด
ผ่อน 4,976 x 48 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 4,093 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 3,852 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 3,611 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 3,130 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 2,408 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 1,926 x 60 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 4,699 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 4,423 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 4,146 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 2,764 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 2,211 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.988


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”