Kawasaki Z800 2016

บิ๊กไบค์ ราคา
279.000 บาท
Bigbike Year
2016
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Kawasaki Z800

Kawasaki Z800 ปี 2016 ไมล์ 7,xxx กม. พร้อมของแต่งพองามทั่วคัน

ราคาเงินสด 279,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 39,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 5,885 x 60 งวด
ผ่อน 6,741 x 48 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 5,885 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 5,640 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 5,395 x 60 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 4,904 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 4,414 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,923 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 3,188 x 60 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 6,741 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 6,460 x 48 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 6,179 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 5,056 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 4,494 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 3,651 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.9229


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”