Kawasaki Z800 2014

บิ๊กไบค์ ราคา
269.000 บาท
Bigbike Year
2014
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Kawasaki Z800

Kawasaki Z800 ปี 2014 ไมล์ 9,xxx กม. พร้อมแต่งพองาม รถสวยสภาพดี

ราคาเงินสด 269,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 19,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 6,130 x 60 งวด
ผ่อน 7,022 x 48 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 5,640 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 5,395 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 5,149 x 60 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 4,659 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 4,169 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,678 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 2,943 x 60 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 6,460 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 6,179 x 48 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 5,898 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 4,775 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 4,213 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 3,371 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.5401


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”