Ducati Monster 821 Diamond Black

บิ๊กไบค์ ราคา
369.000 บาท
Bigbike Year
2017
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Ducati Monster

Ducati Monster 821 Diamond Black 2017 ไมล์ 9xx กม. รถสวยใสสภาพใหม่

ราคาเงินสด 369,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 29,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 13,000 บาท
ผ่อน 8,337 x 60 งวด
ผ่อน 9,550 x 48 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 8,092 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 7,847 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 7,601 x 60 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 7,111 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 6,621 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 6,130 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 5,395 x 60 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 9,269 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 8,988 x 48 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 8,707 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 7,584 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 7,022 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 6,179 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.99


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”