Ducati Panigale 899 White Edition

บิ๊กไบค์ ราคา
569.000 บาท
Bigbike Year
2014
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Ducati Panigale

Ducati 899 Panigale White Edition ประกอบนอก ปี 2014 ไมล์ 14,xxx กม.

ราคาเงินสด 569,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 49,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 14,000 บาท
ผ่อน 12,519 x 60 งวด
ผ่อน 14,374 x 48 งวด
ผ่อน 18,238 x 36 งวด

ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 12,278 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 12,038 x 60 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 11,797 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 11,315 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 10,834 x 60 งวด
ดาวน์ 139,000 บาท ผ่อน 10,352 x 60 งวด
ดาวน์ 169,000 บาท ผ่อน 9,630 x 60 งวด

ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 14,097 x 48 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 13,821 x 48 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 13,544 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 12,992 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 12,439 x 48 งวด
ดาวน์ 139,000 บาท ผ่อน 11,886 x 48 งวด
ดาวน์ 169,000 บาท ผ่อน 11,057 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.1669


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”