Kawasaki Z800 2015

บิ๊กไบค์ ราคา
289.000 บาท
Bigbike Year
2015
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Kawasaki Z800

KAWASAKI Z800 2015 ไมล์ 13,xxx กม. รถสวยใสสภาพดี พร้อมของแต่งพอสวยงาม

ราคาเงินสด 289,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 39,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 6,019 x 60 งวด
ผ่อน 6,910 x 48 งวด
ผ่อน 8,768 x 36 งวด

ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 5,778 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 5,537 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 5,297 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 4,815 x 60 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 4,334 x 60 งวด
ดาวน์ 129,000 บาท ผ่อน 3,852 x 60 งวด
ดาวน์ 159,000 บาท ผ่อน 3,130 x 60 งวด

ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 6,634 x 48 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 6,358 x 48 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 6,081 x 48 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 5,528 x 48 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 4,976 x 48 งวด
ดาวน์ 129,000 บาท ผ่อน 4,423 x 48 งวด
ดาวน์ 159,000 บาท ผ่อน 3,593 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.8182


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”