Benelli BN600i

บิ๊กไบค์ ราคา
189.000 บาท
Bigbike Year
2014
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Benelli BN600i

Benelli BN600i 2014 ไมล์ 8,xxx กม. รถสวยสมบูรณ์ แต่งพองาม สภาพดีมาก

ราคาเงินสด 189,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 29,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 11,000 บาท
ผ่อน 3,852 x 60 งวด
ผ่อน 4,423 x 48 งวด
ผ่อน 5,612 x 36 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 3,611 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 3,371 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 3,130 x 60 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 2,648 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 2,167 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 1,685 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 963 x 60 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 4,146 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 3,870 x 48 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 3,593 x 48 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 3,041 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 2,488 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 1,935 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 1,106 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.7987“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”