Ducati Monster 821 Dark

บิ๊กไบค์ ราคา
369.000 บาท
Bigbike Year
2016
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Ducati Monster

DUCATI Monster 821 Dark Stealth 2016

ราคาเงินสด 369,000 บาท
พิเศษ! โปรออกรถใช้เงิน 0 บาท
ผ่อน 9,149 x 60 งวด
ผ่อน 10,504 x 48 งวด
ผ่อน 13,327 x 36 งวด
ผ่อน 18,975 x 24 งวด
ผ่อน 24,622 x 18 งวด

ตารางผ่อนเพิ่มเติม (+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 13,000 บาท)
ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 8,426 x 60 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 8,186 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 7,945 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 7,463 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 6,500 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 6,019 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 5,297 x 60 งวด

ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 9,675 x 48 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 9,398 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 9,122 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 7,463 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 6,910 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 6,081 x 48 งวด“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”