Suzuki Gladius 650 ABS

บิ๊กไบค์ ราคา
209.000 บาท
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Suzuki Gladius

Suzuki Gladius 650 ABS 2016 ไมล์ 23,xxx กม.

ราคาเงินสด 209,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 9,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 11,000 บาท
(เบ็ดเสร็จออกรถใช้เงินประมาณ 20,000 บาท)
ผ่อน 4,815 x 60 งวด
ผ่อน 5,528 x 48 งวด

ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 4,574 x 60 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 4,334 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 4,093 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 3,611 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 2,889 x 60 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 2,408 x 60 งวด
ดาวน์ 139,000 บาท ผ่อน 1,685 x 60 งวด

ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 5,252 x 48 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 4,976 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 4,699 x 48 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 3,317 x 48 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 2,764 x 48 งวด
ดาวน์ 139,000 บาท ผ่อน 1,935 x 48 งวด“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”