Ducati Streetfighter 848

บิ๊กไบค์ ราคา
439.000 บาท
Bigbike Year
2014
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Ducati Streetfighter

Ducati Streetfighter 848 ปี 2014 ไมล์ 6,xxx กม. ท่อ Termingoni

ราคาเงินสด 439,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 0 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 1x,xxx บาท
(เบ็ดเสร็จออกรถใช้เงินประมาณ 1x,xxx บาท)
ผ่อน 10,593 x 60 งวด
ผ่อน 12,162 x 48 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 9,871 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 9,630 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 9,389 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 8,908 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 8,186 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 7,704 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 6,982 x 60 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 11,333 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 11,057 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 10,780 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 9,398 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 8,845 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 8,016 x 48 งวด


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”