Honda CB650f 2016

บิ๊กไบค์ ราคา
249.000 บาท
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Honda CB650f

Honda CB650f ABS 2016 ไมล์ 12,xxx กม.

ราคาเงินสด 249,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 29,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 11,000 บาท
(เบ็ดเสร็จออกรถใช้เงินประมาณ 4x,xxx บาท)
ผ่อน 5,297 x 60 งวด
ผ่อน 6,081 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 5,056 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 4,815 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 4,574 x 60 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 4,093 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 3,611 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,130 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 2,408 x 60 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 5,805 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 5,528 x 48 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 5,252 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 4,146 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,593 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 2,764 x 48 งวด“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”