Ducati Monster 821 DARK

บิ๊กไบค์ ราคา
359.000 บาท
Bigbike Year
2016
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Ducati Monster

ขาย Ducati Monster 821 DARK ไมล์ 10,xxx กม.

ราคาเงินสด 359,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 9,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท 
ผ่อน 8,426 x 60 งวด
ผ่อน 9,675 x 48 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 7,945 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 7,704 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 7,463 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 6,982 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 6,500 x 60 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 6,019 x 60 งวด
ดาวน์ 139,000 บาท ผ่อน 5,297 x 60 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 9,122 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 8,845 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 8,569 x 48 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 7,463 x 48 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 6,910 x 48 งวด
ดาวน์ 139,000 บาท ผ่อน 6,081 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.9492

 


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”