Honda CB650f 2016 8,xxx KM

บิ๊กไบค์ ราคา
239.000 บาท
Bigbike Year
2016
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Honda CB650f

Honda CB650F จดทะเบียนปี 2016 เลขไมล์ 8,xxx กม

ราคาเงินสด 239,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 19,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
(เบ็ดเสร็จออกรถใช้เงินประมาณ 3x,xxx บาท)
ผ่อน 5,297 x 60 งวด
ผ่อน 6,081 x 48 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 5,056 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 4,815 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 4,334 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 3,371 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 2,889 x 60 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 5,805 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 5,528 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 3,870 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,317 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”