Kawasaki Z800 2013

บิ๊กไบค์ ราคา
279.000 บาท
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Kawasaki Z800

Kawasaki Z800 ปี 2013 ไมล์ 15,xxx กม.

ราคาเงินสด 279,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 39,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 5,778 x 60 งวด
ผ่อน 6,634 x 48 งวด

ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 5,537 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 5,297 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 5,056 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 4,574 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 4,334 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,852 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 3,130 x 60 งวด

ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 6,358 x 48 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 6,081 x 48 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 5,805 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 4,976 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 4,423 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 3,593 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”