การจัดไฟแนนซ์บิ๊กไบค์

เอกสารสำหรับไฟแนนซ์

> สำเนาบัตรประชาชน 4ชุด (จำเป็น)

> สำเนาทะเบียนบ้าน 4ชุด (จำเป็น)

> สมุดเดินบัญชี หรือ Statementย้อนหลัง6เดือน (สมุดเดินบัญชีต้องมีการปรับสมุดตลอด ถ้ารวมเป็นยอดรมเดียวไม่ได้ครับ) (จำเป็น)

(สำหรับผู้ทำงานบริษัท) สลิปคาร์บอนหรือใบรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด 

> (สำหรับผู้ทำธุรกิจส่วนตัว) หนังสือรับรองบริษัท, ทะเบียนพาณิชย์, รูปถ่ายหน้าร้านและเว็บไซค์อ้างอึง

> ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม

** ผู้เช่าซื้อ ต้องไม่ติดแบล็คลิสต์ **

 

fShare
1