BMW F800GS 4,xxx KM

บิ๊กไบค์ ราคา
429.000 บาท
Bigbike Year
2015
สถานะ
ขายแล้ว (ไปที่หน้าเว็บไซค์หลัก เพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าร้าน)

รุ่น BMW F800GS

BMW F800GS 2015 ไมล์ 4,xxx กม.

ราคาเงินสด 429,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 59,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 13,000 บาท
ผ่อน 8,908 x 60 งวด
ผ่อน 10,227 x 48 งวด

ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 8,426 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 7,945 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 7,463 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 6,741 x 60 งวด
ดาวน์ 199,000 บาท ผ่อน 5,537 x 60 งวด

ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 9,675 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 9,122 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 8,569 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 7,740 x 48 งวด
ดาวน์ 199,000 บาท ผ่อน 6,358 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”