BMW F800GS 2017

บิ๊กไบค์ ราคา
449.000 บาท
Bigbike Year
2017
สถานะ
ขายแล้ว (ไปที่หน้าเว็บไซค์หลัก เพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าร้าน)

รุ่น BMW F800GS

BMW F800 GS 2017 โฉมล่าสุด ชุดกล่องปั๊บเหล็ก 3 ใบ รถใช้งานน้อย ไมล์ 3,xxx กม. สภาพสวยใหม่

ราคาเงินสด 449,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 79,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 13,000 บาท
ผ่อน 8,908 x 60 งวด
ผ่อน 10,227 x 48 งวด
ผ่อน 12,977 x 36 งวด

ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 8,667 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 8,426 x 60 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 8,186 x 60 งวด
ดาวน์ 129,000 บาท ผ่อน 7,704 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 7,223 x 60 งวด
ดาวน์ 169,000 บาท ผ่อน 6,741 x 60 งวด
ดาวน์ 199,000 บาท ผ่อน 6,019 x 60 งวด

ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 9,951 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 9,675 x 48 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 9,398 x 48 งวด
ดาวน์ 129,000 บาท ผ่อน 8,845 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 8,293 x 48 งวด
ดาวน์ 169,000 บาท ผ่อน 7,740 x 48 งวด
ดาวน์ 199,000 บาท ผ่อน 6,910 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.1119

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”