Suzuki SV 650

บิ๊กไบค์ ราคา
199.000 บาท
Bigbike Year
2017
สถานะ
ขายแล้ว (ไปที่หน้าเว็บไซค์หลัก เพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าร้าน)

รุ่น Suzuki SV

Suzuki SV650 ปี 2017 ไมล์ 17,xxx กม. เครื่องยนต์ V-Twin 90 องศา 2 สูบ DOHC ขนาด 645 ซีซี

ราคาเงินสด 199,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 19,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 11,000 บาท
ผ่อน 4,334 x 60 งวด
ผ่อน 4,976 x 48 งวด
ผ่อน 6,313 x 36 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 4,093 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 3,852 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 3,611 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 3,130 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 2,648 x 60 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 2,167 x 60 งวด
ดาวน์ 139,000 บาท ผ่อน 1,445 x 60 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 4,699 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 4,423 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 4,146 x 48 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 3,593 x 48 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 3,041 x 48 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 2,488 x 48 งวด
ดาวน์ 139,000 บาท ผ่อน 1,659 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.8421

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”