BMW F800GS 2015

บิ๊กไบค์ ราคา
389.000 บาท
Bigbike Year
2015
สถานะ
ขายแล้ว (ไปที่หน้าเว็บไซค์หลัก เพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าร้าน)

รุ่น BMW F800GS

BMW F800 GS 2015 ไมล์ 18,xxx กม.

ราคาเงินสด 389,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 39,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 13,000 บาท
ผ่อน 8,426 x 60 งวด
ผ่อน 9,675 x 48 งวด
ผ่อน 12,275 x 36 งวด

ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 8,186 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 7,945 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 7,704 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 7,223 x 60 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 6,741 x 60 งวด
ดาวน์ 129,000 บาท ผ่อน 6,260 x 60 งวด
ดาวน์ 159,000 บาท ผ่อน 5,537 x 60 งวด

ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 9,398 x 48 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 9,122 x 48 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 8,845 x 48 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 8,293 x 48 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 7,740 x 48 งวด
ดาวน์ 129,000 บาท ผ่อน 7,187 x 48 งวด
ดาวน์ 159,000 บาท ผ่อน 6,358 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”