Ducati Scrambler Zard High Mounted

บิ๊กไบค์ ราคา
289.000 บาท
Bigbike Year
2016
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Ducati Scrambler

2016 Ducati Scrambler Urban Enduro ท่อ Zard High Mounted 13,xxx km.

ราคาเงินสด 289,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 29,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 6,375 x 60 งวด
ผ่อน 7,419 x 48 งวด
ผ่อน 9,235 x 36 งวด
ผ่อน 12,983 x 24 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 6,130 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 5,885 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 5,640 x 60 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 5,149 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 4,659 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 4,169 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 3,433 x 60 งวด

ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 7,133 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 6,848 x 48 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 6,563 x 48 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 5,992 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 5,421 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 4,851 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 3,995 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขการออกรถ โทร.
• 066-160-1119 [LINE]
• 066-162-1119 [LINE]
• 066-163-1119 [LINE]

#3333

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”