BMW F800R 2014

บิ๊กไบค์ ราคา
269.000 บาท
Bigbike Year
2014
สถานะ
ขายแล้ว (ไปที่หน้าเว็บไซค์หลัก เพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าร้าน)

รุ่น BMW F800R

2014 BMW F800R 5,xxx km.

ราคาเงินสด 269,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 0 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 6,621 x 60 งวด
ผ่อน 7,704 x 48 งวด
ผ่อน 9,590 x 36 งวด
ผ่อน 13,482 x 24 งวด

ดาวน์ 9,000 บาท ผ่อน 6,375 x 60 งวด
ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 6,130 x 60 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 5,885 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 5,395 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 4,904 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 4,414 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,678 x 60 งวด

ดาวน์ 9,000 บาท ผ่อน 7,419 x 48 งวด
ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 7,133 x 48 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 6,848 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 6,277 x 48 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 5,707 x 48 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 5,136 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 4,280 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขการออกรถ โทร.
• 066-160-1119 [LINE]
• 066-162-1119 [LINE]
• 066-163-1119 [LINE]

#5361

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”