Ducati Scrambler Icon 800

บิ๊กไบค์ ราคา
249.000 บาท
Bigbike Year
2015
สถานะ
ขายแล้ว (ไปที่หน้าเว็บไซค์หลัก เพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าร้าน)

รุ่น Ducati Scrambler

2015 Ducati Scrambler 800 Icon Yellow 10,xxx km.

ราคาเงินสด 249,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 0 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 6,130 x 60 งวด
ผ่อน 7,133 x 48 งวด
ผ่อน 8,880 x 36 งวด
ผ่อน 12,483 x 24 งวด

ดาวน์ 9,000 บาท ผ่อน 5,885 x 60 งวด
ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 5,640 x 60 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 5,395 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 4,904 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 4,414 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 3,923 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,188 x 60 งวด

ดาวน์ 9,000 บาท ผ่อน 6,848 x 48 งวด
ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 6,563 x 48 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 6,277 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 5,707 x 48 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 5,136 x 48 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 4,565 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,709 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขการออกรถ โทร.
• 066-160-1119 [LINE]
• 066-162-1119 [LINE]
• 066-163-1119 [LINE]

#3117

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”