BMW F800GS

บิ๊กไบค์ ราคา
299.000 บาท
Bigbike Year
2015
สถานะ
ขายแล้ว (ไปที่หน้าเว็บไซค์หลัก เพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าร้าน)

รุ่น BMW F800GS

2015 BMW F800GS 49,xxx km.

ราคาเงินสด 299,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 7,356 x 60 งวด
ผ่อน 8,560 x 48 งวด
ผ่อน 10,655 x 36 งวด
ผ่อน 14,980 x 24 งวด

ดาวน์ 9,000 บาท ผ่อน 7,111 x 60 งวด
ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 6,866 x 60 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 6,621 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 6,130 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 5,640 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 5,149 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 4,414 x 60 งวด

ดาวน์ 9,000 บาท ผ่อน 8,275 x 48 งวด
ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 7,989 x 48 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 7,704 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 7,133 x 48 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 6,563 x 48 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 5,992 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 5,136 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขการออกรถ โทร.
• 066-160-1119 [LINE]
• 066-162-1119 [LINE]
• 066-163-1119 [LINE]

#5946

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”