Benelli TNT 600i 80km

บิ๊กไบค์ ราคา
199.000 บาท
สถานะ
ขายแล้ว (ไปที่หน้าเว็บไซค์หลัก เพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าร้าน)

รุ่น Benelli TNT 600i

Benelli TNT 600i ปี 2016 ไมล์ 80 กม.

ราคาเงินสด 199,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 19,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 11,000 บาท
(เบ็ดเสร็จออกรถใช้เงินประมาณ 3x,xxx บาท)
ผ่อน 4,334 x 60 งวด
ผ่อน 4,976 x 48 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 4,093 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 3,852 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 3,611 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 3,130 x 60 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 2,408 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 1,926 x 60 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 1,204 x 60 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 4,699 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 4,423 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 4,146 x 48 งวด
ดาวน์ 99,000 บาท ผ่อน 2,764 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 2,211 x 48 งวด
ดาวน์ 149,000 บาท ผ่อน 1,382 x 48 งวด

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”