Benelli BN600i 2017

บิ๊กไบค์ ราคา
185.000 บาท
Bigbike Year
2017
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Benelli BN600i

Benelli BN600i 2017 ไมล์ 12,xxx กม. รถสวยเดิมสภาพดี แต่งพอสวยงาม

ราคาเงินสด 185,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 5,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 11,000 บาท
ผ่อน 4,334 x 60 งวด
ผ่อน 4,976 x 48 งวด
ผ่อน 6,313 x 36 งวด

ดาวน์ 15,000 บาท ผ่อน 4,093 x 60 งวด
ดาวน์ 25,000 บาท ผ่อน 3,852 x 60 งวด
ดาวน์ 35,000 บาท ผ่อน 3,611 x 60 งวด
ดาวน์ 55,000 บาท ผ่อน 3,130 x 60 งวด
ดาวน์ 75,000 บาท ผ่อน 2,648 x 60 งวด
ดาวน์ 95,000 บาท ผ่อน 2,167 x 60 งวด
ดาวน์ 125,000 บาท ผ่อน 1,445 x 60 งวด

ดาวน์ 15,000 บาท ผ่อน 4,699 x 48 งวด
ดาวน์ 25,000 บาท ผ่อน 4,423 x 48 งวด
ดาวน์ 35,000 บาท ผ่อน 4,146 x 48 งวด
ดาวน์ 55,000 บาท ผ่อน 3,593 x 48 งวด
ดาวน์ 75,000 บาท ผ่อน 3,041 x 48 งวด
ดาวน์ 95,000 บาท ผ่อน 2,488 x 48 งวด
ดาวน์ 125,000 บาท ผ่อน 1,659 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.654

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”