Benelli BN600i 2016

บิ๊กไบค์ ราคา
175.000 บาท
Bigbike Year
2016
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Benelli BN600i

Benelli BN600i 2016 ไมล์ 2,xxx กม. รถสวยสภาพใหม่ แต่งพอสวยงาม

ราคาเงินสด 175,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 25,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 3,611 x 60 งวด
ผ่อน 4,146 x 48 งวด
ผ่อน 5,261 x 36 งวด

ดาวน์ 35,000 บาท ผ่อน 3,371 x 60 งวด
ดาวน์ 45,000 บาท ผ่อน 3,130 x 60 งวด
ดาวน์ 55,000 บาท ผ่อน 2,889 x 60 งวด
ดาวน์ 75,000 บาท ผ่อน 2,408 x 60 งวด
ดาวน์ 95,000 บาท ผ่อน 1,926 x 60 งวด
ดาวน์ 115,000 บาท ผ่อน 1,445 x 60 งวด
ดาวน์ 145,000 บาท ผ่อน 722 x 60 งวด

ดาวน์ 35,000 บาท ผ่อน 3,870 x 48 งวด
ดาวน์ 45,000 บาท ผ่อน 3,593 x 48 งวด
ดาวน์ 55,000 บาท ผ่อน 3,317 x 48 งวด
ดาวน์ 75,000 บาท ผ่อน 2,764 x 48 งวด
ดาวน์ 95,000 บาท ผ่อน 2,211 x 48 งวด
ดาวน์ 115,000 บาท ผ่อน 1,659 x 48 งวด
ดาวน์ 145,000 บาท ผ่อน 829 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*ทบ.4896

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”