Benelli TRK 502 2018

บิ๊กไบค์ ราคา
159.000 บาท
Bigbike Year
2018
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Benelli TRK 502

Benelli TRK 502 Y2018 ไมล์ 7,xxx km.

ราคาเงินสด 159,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 9,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 11,000 บาท
ผ่อน 3,745 x 60 งวด
ผ่อน 4,347 x 48 งวด
ผ่อน 5,461 x 36 งวด

ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 3,495 x 60 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 3,246 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 2,996 x 60 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 2,497 x 60 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 1,997 x 60 งวด

ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 4,057 x 48 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 3,767 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 3,478 x 48 งวด
ดาวน์ 59,000 บาท ผ่อน 2,898 x 48 งวด
ดาวน์ 79,000 บาท ผ่อน 2,318 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.86

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”