Ducati Streetfighter 848

บิ๊กไบค์ ราคา
389.000 บาท
Bigbike Year
2014
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Ducati Streetfighter

Ducati Streetfighter 848 2014 16,xxx กม. สภาพหล่อ แต่งเต็ม

ราคาเงินสด 389,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 19,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 13,000 บาท
ผ่อน 8,908 x 60 งวด
ผ่อน 10,227 x 48 งวด
ผ่อน 12,977 x 36 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 8,667 x 60 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 8,426 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 8,186 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 7,704 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 7,223 x 60 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 6,741 x 60 งวด
ดาวน์ 139,000 บาท ผ่อน 6,019 x 60 งวด

ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 9,951 x 48 งวด
ดาวน์ 39,000 บาท ผ่อน 9,675 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 9,398 x 48 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 8,845 x 48 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 8,293 x 48 งวด
ดาวน์ 109,000 บาท ผ่อน 7,740 x 48 งวด
ดาวน์ 139,000 บาท ผ่อน 6,910 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ทบ.38

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”