Kawasaki Z800 2016 Yoshimura

บิ๊กไบค์ ราคา
259.000 บาท
Bigbike Year
2016
สถานะ
พร้อมขาย

รุ่น Kawasaki Z800

Kawasaki Z800 ปี 2016 ไมล์ 22,xxx กม. ท่อ Yoshimura

ราคาเงินสด 259,000 บาท
ดาวน์เริ่มต้น 0 บาท
+ ค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ประมาณ 12,000 บาท
ผ่อน 6,375 x 60 งวด
ผ่อน 7,419 x 48 งวด
ผ่อน 9,235 x 36 งวด
ผ่อน 12,983 x 24 งวด

ดาวน์ 9,000 บาท ผ่อน 6,130 x 60 งวด
ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 5,885 x 60 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 5,640 x 60 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 5,149 x 60 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 4,659 x 60 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 4,169 x 60 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,433 x 60 งวด

ดาวน์ 9,000 บาท ผ่อน 7,133 x 48 งวด
ดาวน์ 19,000 บาท ผ่อน 6,848 x 48 งวด
ดาวน์ 29,000 บาท ผ่อน 6,563 x 48 งวด
ดาวน์ 49,000 บาท ผ่อน 5,992 x 48 งวด
ดาวน์ 69,000 บาท ผ่อน 5,421 x 48 งวด
ดาวน์ 89,000 บาท ผ่อน 4,851 x 48 งวด
ดาวน์ 119,000 บาท ผ่อน 3,995 x 48 งวด

*ดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์*

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขการออกรถ โทร.
• 066-160-1119 [LINE]
• 066-162-1119 [LINE]
• 066-163-1119 [LINE]
• 066-162-0004 [LINE]
• 094-767-3773 [LINE]

#8105

slide


“กลับสู่หน้าหลักเพื่อดูบิ๊กไบค์พร้อมขายหน้าโชว์รูม”